เพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดทำโดย คณะอนุกรรมการจัดทำโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

2018-03-19T12:16:58+07:00