ด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดย มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟเพร็สซิเด็นท์ คันทรี คลับ ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ดร.สุวิทย์ ยอดมณี เลขาธิการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และประธานกรรมการจัดทำวารสารของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานงานแถลงข่าว นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณหญิงวิจันทรา บุนนาค ผู้ก่อตั้งและกรรมการอดีตประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

ร่วมแถลงข่าวด้วย โดยการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้

 1. เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของสเปเชียลโอลิมปิก
 2. เพื่อสนับสนุนการจัดทำวารสาร “ทิศไท” สำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 3. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ มี ดร.นนชัย ศานติบุตร และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการแข่งขัน ดังนี้

กำหนดการแข่งขัน เริ่มลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มแข่งขันพร้อมกันทุกหลุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

วิธีการแข่งขัน เป็นการแข่งขันแบบนับคะแนน (Stroke Play) ๑๘ หลุม คิดแต้มต่อโดยใช้ระบบ

 • ดับเบิ้ลพีโอเรีย (Double Peoria)
 • ระบบ ๓๖ ซิสเต็ม (36 System)
 • คัลลาเวย์ (Callaway) ให้เลือกระบบวิธีการคิดแต้มด้วยวิธีจับสลาก

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไป ไม่ใช่แค้ดดี้ของสนามกอล์ฟใดๆ ไม่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติและทีมชาติ
 2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นต้องแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

 1. ประเภททีมๆ ละ ๕ คน ไม่จำกัดเพศ ใช้ผลรวมคะแนนสุทธิ (Net Score) ๔ คนรวมกัน
 2. ประเภทบุคคล ใช้คะแนนสุทธิ (Net Score)
  ไฟลต์ เอ. แต้มต่อ ๐-๙.๙
  ไฟลต์ บี. แต้มต่อ ๑๐.๐-๑๘.๙
  ไฟลต์ ซี. แต้มต่อ ๑๙.๐-๒๔.๙
  ไฟลต์ ดี. แต้มต่อ ๒๕.๐-๓๖.๐

กฎการแข่งขัน ใช้กฎของ R&A (The Royal & Ancient Golf Club of St.Andrews, United States Golf Association และ Local Rules ของสนาม)

การตัดสิน

 1. การหาผู้ชนะ
  • ประเภททีม ทีมที่มีคะแนนรวมสุทธิ (Net Score) ที่ดีที่สุด ๔ คน ต่ำกว่าเป็นทีมชนะ
  • ประเภทบุคคลผู้ที่ได้คะแนนสุทธิ (Net Score) ต่ำกว่าเป็นผู้ชนะ
 2. ในกรณีเสมอกัน
  • ประเภททีม ทีมที่มีแต้มต่อ ต่อรอบของผู้เล่นที่ดีที่สุด ๔ คน น้อยกว่าเป็นทีมที่ชนะ หากแต้มต่อต่อรอบเท่ากันให้เทียบคะแนน (Gross Score) ของผู้เล่นทั้ง ๕ คน หลุมต่อหลุม ย้อนหลังนับตั้งแต่หลุมที่ ๑๘ ของสนามเป็นต้นไป ทีมใด หลุมใดมีคะแนนน้อยกว่าเป็นทีมชนะ
  • ประเภทบุคคล ผู้ถือแต้มต่อน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ หากแต้มต่อเท่ากันให้เทียบคะแนนหลุมต่อหลุม ย้อนหลังนับตั้งแต่หลุมที่ ๑๘ ของสนามเป็นต้นไปจนกว่าจะมีผู้ชนะ
  • ในกรณีที่ผู้เล่นละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขัน ไม่พิจารณาผลการแข่งขันของผู้นั้น
  • การคัดค้านไม่ว่ากรณีใดๆ ให้แจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบภายใน ๓๐ นาทีหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง
  • ประเภทบุคคล ผู้แข่งขันจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และรางวัล พิเศษอื่น

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลรายการดังกล่าว มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นประธานกรรมการจัดหาของรางวัล ได้กล่าวถึงรางวัลต่างๆ ของการแข่งขัน ประกอบด้วย รถยนต์ FORD Fiesta สำหรับนักกอล์ฟที่ทำ Hole in One ประกันอุบัติเหตุ ๑ กรมธรรม์ ถุงกอล์ฟ ๕ ใบ และเครื่องดื่ม ถุงกอล์ฟ ๕ ใบ เครื่องดื่ม และบัตรชมสยามนิรมิตร บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ๔ ที่นั่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬา บัตรโรงแรม บัตรอาหาร บัตรห้องพักน้ำอัดลมเป๊ปซี่ น้ำอัดลมโค้ก TV จอ LCD ๓๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง แว่นตาโพลารอยด์ ของรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท ๒ รางวัล และหนังสือสุขร่มเย็นทั่วหล้า ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ รางวัลต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ ไอ เอ ประเทศไทย บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เสริมสุข จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัดTESCO LOTUS นายอมร เหล่ารัตนเรืองชัย คุณคนึงจันทร์ หิรัญญลาวัลย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก และคุณสุภัทรา นิลสุวรรณ กลุ่มเจริญสิน