มอบอุปกรณ์การศึกษา

มอบอุปกรณ์การศึกษา

พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์  ประธานมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านจอง  ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันทื่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

2016-10-07T14:10:43+07:00