นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าหลังจากที่ สสวท.ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย และจัดส่งไปสอบแข่งขันวิชาชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ จํานวน ๔ คน ที่เมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ ก.ค.ที่ผ่านมานั้น ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลได้ ๓ เหรียญทอง และ ๑ เหรียญเงิน โดยตัวแทนนักเรียนไทยที่ได้รับเหรียญทอง คือ นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

และนายธนัท โชติจารุมณีวงศ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส่วนผู้ที่สามารถคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ นายฐิติกร กิตติบุญญา จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเช่นกันทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยชีววิทยาโอลิมปิกระหว่าง ประเทศ ได้เดินทาง กลับถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่ ๑๙กรกฎาคม ๒๕๕๓ เที่ยวบิน ทีจี ๖๕๑ เวลา ๑๑.๕๐ น. สสวท.จะจัดพิธีต้อนรับ ณ ชั้น ๒ ด้านในประตูที่ ๑ สนามบินสุวรรณภูมิ

รายชื่อและรายละเอียดของผู้แทนทั้ง ๔ คน

รายชื่อ โรงเรียน รางวัล
nattapong โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง
นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย
 nattawat โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร
 thanat02 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เหรียญทอง
นายธนัท โชติจารุมณีวงศ์
thitikorn โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายฐิติกร กิตติบุญญา

 

ผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2553

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ สสวท.ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย และจัดส่งไปสอบแข่งขันวิชาชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 4 คน ที่เมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11-18 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลได้ 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน โดยตัวแทนนักเรียนไทยที่ได้รับเหรียญทอง คือ นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร และนายธนัท โชติจารุมณี-วงศ์ จาก ร.ร เตรียมอุดมศึกษา และนายธนัท โชติจารุมณีวงศ์ จาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส่วนผู้ที่สามารถคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ นายฐิติกร กิตติบุญญา จาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาเช่นกัน

นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย ตัวแทนนักเรียนไทยคว้าเหรียญทอง กล่าวว่า การจะเรียนให้ได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง แต่สิ่งสำคัญคือ ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งหากถามว่าการเรียนน่าเบื่อหรือไม่นั้นคงขึ้นอยู่กับทัศนคติตัวผู้เรียนเอง โดยแต่ละคนจะมีทัศนคติที่แตกต่างกัน สำหรับมุมมองเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ตนมองว่า ถ้าหากมีสื่อและวิธีการสอนที่น่าสนใจ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกสนานได้ และสำหรับตนผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญไม่น้อย สามารถช่วยกระตุ้นลูกๆ ได้มาก

“ยามปกติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ร่วมชั้น ถ้ามีเพื่อนที่ไม่เข้าใจมาถามจะพยายามอธิบายให้เท่าที่ทำได้ ซึ่งถือว่าได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน อนาคตอยากเป็นอาจารย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่พัฒนาประเทศ โดยคณะผู้แทนประเทศไทยชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศทั้งหมดจะ นายณัฐพงศ์ กล่าว