คู่มือ

ธงชาติไทย : เกียรติยศของชาติ

ในพิธีฉลองเอกราชของประเทศต่างๆ นอกจากจะมีงานรื่นเริงและพิธีอันเป็นมงคลแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดในงานคือการอัญเชิญธงของประเทศขึ้นสู่ยอดเสา เป็นการประกาศให้ท

Go to Top