วารสาร ทิศไท ฉบับที่ 26

https://www.nif-tidthai.org/wp-content/uploads/2016/11/tidthai-26.pdf