ยอดเยาวชน

ด้านกีฬา

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวรายงานว่า การแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิก ครั้งที่ ๑ (1St Youth Olympic Games 2010) เป็น

ด้านศิลปะและดนตรี

วงโยธวาทิตโรงเรียนจ่าการบุญ จ.พิษณุโลกคว้ารางวัลเหรียญทองในการประกวดวงโยธาวาทิตโลก ประจำปี ๒๐๑๐ ที่เยอรมัน เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๕๓ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

วิชาเคมี

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าเมื่อวันที่๒๗ ก.ค.ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาฟิสิกส์

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่าสสวท.คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันฟิสิก

วิชาชีววิทยา

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าหลังจากที่ สสวท.ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย แล

Go to Top